All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Advanced methods for on-board data processing in V2X systems

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)

 • Main participants

  Ing. Ivo Herman, CSc.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  CK03000269 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Pokročilé metody zpracování palubních dat v systémech V2X

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je rozšířit funkčnost palubních C-ITS jednotek, které byly vyvinuty v předchozím grantu a nasazeny na vozy MHD. Tyto jednotky měří fyz. veličiny spojené s pohybem vozidla a mají přístup na palubní sběrnici. V jednotkách budou implementované pokročilé algoritmy pro přesné a na matematickém modelu založené odhadování stavů vozidla fůzí dat z palubních senzorů. Tento přesný odhad je nutný při implementaci nových C-ITS scénářů, které se vyznačují vysokou dynamikou vozidel. V rámci projektu se jedná o varování před kolizí či průjezdem na červenou a podporu ekologické jízdy. Kromě těchto scénářů najde přesný odhad využití i při dávkovém posílání informací na server. Tato data budou použita pro offline analýzu jízdy vozidla, diagnostiku stavu vozu či dopravní infrastruktury.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - secondary branch

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - another secondary branch

  20104 - Transport engineering

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JD - Use of computers, robotics and its application<br>JO - Land transport systems and equipment<br>JW - Navigation, connection, detection and countermeasure

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-CK-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  16,704 thou. CZK

 • Public financial support

  13,322 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,383 thou. CZK