All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Identification and monitoring of progressive corrosion and non-corrosion deterioration of steel bridges using IoT platform

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  STA02023CK040

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  CK04000042 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Identifikace a monitoring progresivní korozní i nekorozní degradace ocelových mostů pomocí platformy IoT

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vývoj nedestruktivních metod, které umožní detekovat počínající degradaci ocelových mostů (korozní, únavovou), a to zejména za pomocí metod akustické emise a vibračních metod a specifických čidel korozního namáhání a prostředí . Další cíl se zaměřuje na vývoj nových autonomních snímačů zrychlení, použitelných ve smíšeném poli hustých snímačů s cílem detekce poškození mostních konstrukcí. Snímače zrychlení budou doplněny autonomními snímači dalších veličin. Monitorovací systém bude doplněn technologií digitálního modelu (dvojčete), který umožní identifikovat chování mostu odpovídající běžnému provozu a zatížení tak, aby byla rozpoznatelná jeho degradace. Metody detekce degradace budou ověřeny na reálné konstrukci silničního nebo železničního mostu.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • OECD FORD - secondary branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

  20705 - Remote sensing

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  GB - Agricultural machines and construction<br>JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation<br>JM - Structural engineering<br>JP - Industrial processes and processing<br>JQ - Machinery and tools

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-CK-R

 • Data delivery date

  Feb 9, 2023

Finance

 • Total approved costs

  17,467 thou. CZK

 • Public financial support

  13,750 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,716 thou. CZK