All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Documentation, digitizing and presentation of endangered cultural heritage in frontier region of north-western Bohemia

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Applied research and development of national and cultural identity Programme? (in short, ?NAKI?)

 • Call for proposals

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Main participants

  Národní památkový ústav<br>Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  9/2012/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR, a to prostřednictvím následujících dílčích cílů: 1. U vybraných ohrožených památek podrobná geodetická a fotogrammetrická dokumentace, stereofotogrammetrie, tvorba 3D modelů; digitální nedestruktivní diagnostika konstrukcí a materiálů, termoluminiscenční kamerové měření, RTG analýza. 2. Na základězískaných zkušeností vytvoření metodik dokumentace a digitalizace jednotlivých typů ohrožených památek. 3. Vytvoření databáze ohroženého nemovitého kultur. dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů, aktualizace údajů o technicko-stavebním stavu jednotlivých objektů. 4. Vytvoření příslušných datových sad ohrožených objektů památkového zájmu v technickém a metodickém rámci struktury stávajícího systému IISPP/GIS NPÚ. Jejich vizualizace vytvořením specializ. mapy vybraných typůohrožených památek, včetně typologie. On-line mapa bude aplikací pro prezentaci a další aktualizaci údajů. 5. Vytvoření specializované mapy ohrožených památek, včetně typologie jednotlivých skupin: sakrální architektura, lidová architektura, městské domy, drobné památky. Mapa bude otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů. 6. Vytvoření rekonstrukční mapy krajiny, vývoj krajiny, interpretace a tvorba rekonstrukčních map, časoprostorový vývoj krajinné struktury (land use ? land cover), časoprostorové změny intravilánu sídel. 7. Realizace pilotní výstavy ?Milešov ? proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku?, který bude prezentovat dokumentaci a digitalizaci nemovitého kulturního dědictví na příkladu unikátně dochované barokní krajiny a památek na katastru obce Milešov. Součástí projektu ?Milešov? je realizace výstavního katalogu, odborné monografie a školního programu s metodikou s cílem propagovat problematiku kultur. dědictví regionu na školách.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AL - Art, architecture, cultural heritage

 • CEP - secondary branch

  AB - History

 • CEP - another secondary branch

  AF - Documentation, librarianship, work with information

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20103 - Architecture engineering<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project reached all goals and achieved the planned results in applied and basic research. The results represent a benefit, especially as regards the comprehensive nature of the information provided and the territorial identification of individual heritage sites at the level of the cadastral map. The add-on consists namely in providing all conducted documentation work online to all users.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 15, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Data delivery date

  Dec 14, 2016

Finance

 • Total approved costs

  19,456 thou. CZK

 • Public financial support

  19,334 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK