All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Virtual scientific model of Great Moravian Mikulčice: a system of interactive documentation, presentation and archiving of long-term systematic archaeological excavations

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II")

 • Call for proposals

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  29/2018/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je zpracování výsledků 60letého výzkumu v Mikulčicích do podoby webově založené interaktivní archeologické mapy (3D modelu) jako prostředku moderní dokumentace a prezentace archeologického výzkumu, stejně jako způsobu trvalého uchování exaktních archeologických dat. Projekt využije primárně všech dostupných mapových a plánových podkladů, leteckých snímků, staré fotografické a nové fotogrammetrické dokumentace. Navíc zdokumentuje pomocí nejmodernějších fotogrammetrických metod soubor vybraných movitých nálezů (cca 1000 artefaktů), které zpracuje do podoby virtuální muzejní prezentace. Dokumentace bude zpracována ve čtyřech hlavních úrovních: aglomerace včetně zázemí / hradiště / klíčové objekty / artefakty. Tyto úrovně budou interaktivně propojeny a prezentovány na webových stránkách Archeologického ústavu, dále prostřednictvím výstavy a knižně. Jako knižní výstupy se představí velkoformátový archeologický atlas a výstavní katalog. Metodicky zaměřené články vyjdou v recenzovaných časopisech. Součástí projektu je vypracování standardů pro terénní archeologický výzkum složitých stratigrafických situací raného středověku typu Mikulčic. Odpovídající skladiště dat bude budováno na serveru Archeologického ústavu. Projekt přispěje významně k ochraně, studiu a prezentaci kulturního dědictví Velké Moravy. Unikátní archeologická lokalita Mikulčice a její dlouholetý systematický výzkum vyžadují vysoce sofistikovaný přístup a vypracování nových standardů pro terénní výzkum, dokumentaci, archivaci a zpracování dat. Tento postup bude aplikován i na dalších podobných moravských lokalitách. Projekt posune prezentaci archeologického výzkumu v Mikulčicích na zcela novou úroveň. Tato prezentace bude založena důsledně na exaktních datech, jejichž trvalá kulturní, historická a vědecká hodnota bude zajištěna díky novému systému archivace. Projekt vytvoří nové podmínky pro budoucí nominaci Mikulčicko-kopčanské aglomerace na seznam světového dědictví UNESCO

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - secondary branch

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology<br>AL - Art, architecture, cultural heritage

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The aim of the project was to process the results of research in Mikulčice, which has been ongoing since 1954, into the form of an interactive archaeological map on the web, as a means of modern documentation and presentation of archaeological research, as well as a way of storing digital archaeological data.The project was carried out in accordance with the schedule and achieved all the set goals. The main result is a virtual model of the Great Moravian Mikulčice in the form of a digital interactive map in GIS environment, which includes field documentation of long-term research of one of the most significant archaeological sites in our territory. This output is complemented by a comprehensive monograph "Mikulčice 900. Atlas of the Great Moravian Agglomeration" and professional studies. The successful project was presented to the general public at an exhibition at the research base in Mikulčice-Trapíkov (ARU AV ČR, Brno).

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MK0-DG-U

 • Data delivery date

  Jun 6, 2023

Finance

 • Total approved costs

  18,215 thou. CZK

 • Public financial support

  18,215 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK