All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Map of Czech Castles: Castles as Cultural Phenomenon, Subject of Research and Remains of the Past

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

 • Call for proposals

  SMK02023DH001

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Historický ústav AV ČR, v. v. i.<br>Národní památkový ústav<br>Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  040/2023/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Mapa českých hradů: hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvoření ucelené palety prostředků, které výrazně posunou a zefektivní výzkumné aktivity v prostředí českých hradů (digitální mapa s odborným obsahem) a definují rizika spojená se současným využitím hradních lokalit, nastíní možnosti jejich ochrany, rozvoje a péče o ně (metodika ochrany archeologických terénů). Tyto cíle budou doplněny výstupem cíleným na oblast prezentace kulturního dědictví (výstava zaměřená na prostředí středověkých hradů) a kolekcí publikací zaměřených na potřeby odborné i laické veřejnosti. Projekt naplňuje a vzájemně provazuje 3 priority programu NAKI III; prioritu č. 1: „Národní a kulturní identita v archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuitě či diskontinuitě a jejich reflexi na historickém území českého státu“, prioritu č. 16: “Metody identifikace, dokumentace, evidence, a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví” a prioritu č. 17: „Ochrana nejohroženějších typologických skupin národního nemovitého a movitého kulturního dědictví s využitím nástrojů pro jejich identifikaci, dokumentaci a evidenci a pro jejich systematickou záchranu a využití“. Hlavními výstupy projektu budou Digitální mapa českých hradů a Metodika ochrany archeologických terénů v prostředí hradních lokalit zaměřená na problematiku identifikace a klasifikace archeologického potenciálu hradních lokalit v návaznosti na stav dochování a poznání hradních lokalit a možnosti následné ochrany archeologických terénů ve vazbě na současné využití hradních areálů. S těmito výstupy je provázána výstava Hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti. 20. století jako století výzkumu hradů mapující vývoj výzkumu hradních areálů v Čechách. Součástí výstavy bude obsáhlý kritický katalog.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - secondary branch

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AB - History<br>AC - Archaeology, anthropology, ethnology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2027

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MK0-DH-R

 • Data delivery date

  Mar 2, 2023

Finance

 • Total approved costs

  19,082 thou. CZK

 • Public financial support

  19,082 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK