All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Virtual Museum of the Persecution of the Catholic Church in the Czech Lands (1938–1989)

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

 • Call for proposals

  SMK02023DH001

 • Main participants

  Památník Terezín<br>Ústav pro studium totalitních režimů

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  076/2023/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí (1938-1989)

 • Annotation in Czech

  Projekt „Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí (1938–1989)“ vznikne ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Památníku Terezín. Cílem je provést základní výzkum a vytvořit softwarové řešení, které bude sloužit jak pro realizaci výzkumu, tak k prezentaci výsledků široké veřejnosti. Výsledkem bude elektronický přístup prostřednictvím internetu a mobilní aplikace k výsledkům primárního výzkumu, jenž ve své komplexnosti poprvé mapuje a zpřístupňuje dokumentaci k pronásledování diecézních kněží, řeholníků a řeholnic katolické církve, kteří byli ordinováni na území českých zemí v letech 1938–1989. Získáme tak přehled nejen o tom, jak „velké dějiny“ zasahovaly do života jednotlivých aktérů, ale můžeme například sledovat i proměny forem státní perzekuce při pokusech o likvidaci katolické církve ve sledovaném období. Veškerá dokumentace bude georeferencována a zpřístupněna prostřednictvím mapových aplikací. Dílčí výsledky projektu budou tematicky propojené, vzájemně se podporující, což usnadní transfer výsledků do praxe a osloví co nejširší část společnosti. Jednotlivé části aplikovaného výzkumu budou po dokončení průběžně zveřejňovány na internetové česko-anglické webové stránce VMPKC, jež mimo jiné umožní zahraničním zájemcům poznat tuto část české historie v kontextu politických dějin. Součástí projektu se stanou edukační pomůcky, které budou sloužit pedagogům při výuce moderních dějin na vyšších stupních základních a středních škol. Softwarové řešení poskytne odborné veřejnosti data pro rozšíření nebo propojení jiných výzkumných projektů. Součástí zpřístupněných podkladů budou i některé nově odtajněné archiválie z fondů tzv. Apoštolského archivu ve Vatikánu (1938–1958), Archivu Státního sekretariátu ve Vatikánu, archiválie české a slovenské redakce Vatikánského rozhlasu (1948–1989), německých, rakouských a tuzemských státních a církevních archivů, muzeí a málo využívaných archivů diecézí, řádů a kongregací.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - secondary branch

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - another secondary branch

  50601 - Political science

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AB - History<br>AD - Political sciences<br>AM - Pedagogy and education

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2027

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MK0-DH-R

 • Data delivery date

  Apr 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  28,735 thou. CZK

 • Public financial support

  28,735 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK