All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Posílení výzkumně vývojových kapacit společnosti Pebal

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

 • Contest type

  PR - Business support

 • Contract ID

  4.2 PT03/020

Alternative language

 • Project name in Czech

  Posílení výzkumně vývojových kapacit společnosti Pebal

 • Annotation in Czech

  Společnost Pebal je ryze českou společností, která se již více než deset let profiluje na tuzemském i zahraničním trhu obalových materiálů. Společnost již v minulosti dosáhla zajímavých výsledků v oblasti inovací vlastních produktů, přičemž tyto inovacevycházejí z vlastního výzkumu a vývoje společnosti. Jednalo se především o VaV v oblasti biodegradovatelnosti obalových materiálů. Právě v návaznosti na tyto naznačené výsledky dnes společnost Pebal realizuje projekt v rámci programu INOVACE. SpolečnostPebal si však zároveň uvědomuje i potřebu dalšího posilování vlastní konkurenceschopnosti, přičemž konkurenceschopnost lze podle managementu společnosti nejlépe zvýšit dalším posilováním vlastního VaV. Společnost Pebal se proto rozhodla a do svého strategického plánu na léta 2010-2015 také zahrnula, vybudování vlastního Technologického centra na výzkum a vývoj nových obalových materiálů. Management společnosti Pebal již také zároveň rozhodl o prvních cílech činnosti TC na VaV nových obalových materiálů.Základním cílem činnosti Technologického centra v prvních letech bude unifikace a optimalizace výroby jednotlivých řad obalových materiálů. Konkrétně se bude jednat o výzkum a vývoj v oblasti následujících řad produktů se zaměřením se na primární cíle vpodobě: 1.Stretch hood folie ? snížení síly folie při zachování a zlepšení vlastností. 2.Folie pro balení novin a časopisů ? univerzálnost v použití na jednotlivých balících automatech. 3.Folie pro balení ovoce a zeleniny ? optimalizace pro všechny typybalících linek, zlepšení vlastností v oblasti svařitelnosti a tuhosti obalů. 4.Folie pro skupinové balení PET lahví ? snížení síly folie a zajištění optimální transparentnosti požadované pro balení minerálních vod. Předkládaný projekt počítá s tím, že hlavní investice budou směřovány do zkvalitnění stávajících výzkumně vývojových kapacit a jejich dovybavení. V rámci projektu bude rovněž vytvořeno několik nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti VaV.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  JJ - Other materials

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project was finished according to the contract

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2010

 • Realization period - end

  Jan 17, 2013

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Jan 17, 2013

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP14-MPO-EA-U/12:1

 • Data delivery date

  May 6, 2016

Finance

 • Total approved costs

  15,282 thou. CZK

 • Public financial support

  6,113 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  9,169 thou. CZK