All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Nanostrukturované materiály pro kosmické aplikace

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  TOSEDA s.r.o.

 • Contest type

  PR - Business support

 • Contract ID

  4.2 PT03/1247

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nanostrukturované materiály pro kosmické aplikace

 • Annotation in Czech

  Zrychlující se rozvoj kosmonautiky je v posledních letech doprovázený nárůstem požadavků po nových high-tech materiálech, které jsou schopny odolávat extrémním podmínkám. Komercializace těchto materiálů je prioritním cílem Evropské kosmické agentury (ESA) a klíčových průmyslových výrobců kosmických těles jako je Airbus a MT Aerospace, se kterými má TOSEDA uzavřené dlouholeté zakázky. Nejperspektivnějšími materiály pro extrémní kosmické podmínky jsou nanostrukturované polymerní systémy. Zásadní podmínkoudosažení mimořádných vlastností polymerních systémů pomocí nanostruktur je dokonalá dispergace nanostruktur v polymerní matrici. Z těchto důvodů je navrhovaný investiční projekt zaměřen na nákup dispergačního zařízení a techniku pro analýzu kvality dispergace nanostruktur v polymerních systémech. Dispergační zařízení V současné době existuje mnoho dispergačních technik s různou efektivitou. Podle našich zkušeností je jednou z nejuniverzálnějších technik dispergace pomocí tříválce. Tříválcem je možné dispergovat nanostruktury i s vysokým poměrem podélnosti bez jejich destrukce (CNT, grafen, montmorillonit, oxidy kovů?). Technika pro analýzu kvality dispergace Nejvhodnější technikou pro studium nejen kvality dispergace, ale i dalších vlastností (mapy tvrdostí, modulů, adheze, vodivostí) je mikroskopie atomárních sil. Znalost těchto charakteristik je nepostradatelná při výzkumu a vývoji nanostrukturovaných materiálů pro kosmické aplikace. Navrhovaný investiční projekt firmě TOSEDA umožní výzkum a vývojhigh-tech nanostrukturovaných materiálů pro ty nejnáročnější kosmické aplikace jako jsou: transparentní nanostrukturované systémy pro zrcadla dalekohledů na geostacionární dráze (odolnost mikrometeoritům, vysokoenergetickému záření a cyklování teplot), ablativní materiály pro ochranu částí nosičů před vysokou teplotu nad 1000°C, prvky s vysokou elasticitou a tepelnou vodivostí, adhezní systémy odolné střídání teplot od -253 do +50°C pro nádrže na kapalná paliva.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Sep 1, 2014

 • Realization period - end

  Jun 1, 2015

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP14-MPO-EA-R/12:1

 • Data delivery date

  May 6, 2016

Finance

 • Total approved costs

  3,600 thou. CZK

 • Public financial support

  1,800 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,800 thou. CZK