All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

?Založení vývojového centra pro inovace výrobků a technologií v oblasti speciálních, elektricky napájených a holografických fólií, laminací se skly a jejich využití ve stavebnictví

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  MIJA-THERM, s. r. o.

 • Contest type

  PR - Business support

 • Contract ID

  4.2 PT03/478

Alternative language

 • Project name in Czech

  ?Založení vývojového centra pro inovace výrobků a technologií v oblasti speciálních, elektricky napájených a holografických fólií, laminací se skly a jejich využití ve stavebnictví

 • Annotation in Czech

  Projekt ?Založení vývojového centra pro inovace výrobků a technologií v oblasti elektricky napájených fólií, holografických fólií, jejich laminace se skly a využití ve stavebnictví,? je řešen vybudováním nového centra, v k tomu účelu nově pořízené a zrekonstruované provozní budově. Realizace projektu umožní žadateli přechod od jednoduchých skleněných konstrukcí ze základních vlastností tvrzeného skla Float ESG, na vyspělé laminované celoskleněné konstrukce, jejichž vlastnosti výrazně rozšíří použitelnost a možnosti skla v provedení VSG, 2xESG 33.2 -8. do 2020.2-8. Využitím laminovaných skel s elektricky napájenými fóliemi dojde k úsporám nákladů na tepelnou pohodu prostor, přehřívání fasádních plášťů, pronikání UV záření do interiéru. Předkládaný projekt je v souladu s podmínkami výzvy programu Potenciál. Plánované náklady projektu činí cca 14 200 tis. Kč bez DPH. Projekt bude realizován v regionu se soustředěnou podporou státu a počítá s vytvořením nových pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.V rámci vývojového střediska je předpokládán vývoj nových postupů, výrobků s vyššími užitnými a dalšími vlastnostmi, které budou posléze převáděny do výroby v rámci společnosti. Žadatel bude spolupracovat s odbornými pracovišti v rámci České republiky.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  JH - Ceramics, fire-proof materials and glass

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20504 - Ceramics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Sep 26, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2014

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP14-MPO-EA-R/12:1

 • Data delivery date

  May 6, 2016

Finance

 • Total approved costs

  12,807 thou. CZK

 • Public financial support

  7,684 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  5,123 thou. CZK