All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Pre Seed activities at University Hospital HK

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Contest type

  OP - EU Operational Programme

 • Contract ID

  MSMT-34504/2013-7

Alternative language

 • Project name in Czech

  Pre Seed aktivity Fakultní nemocnice H. Králové

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v oblasti biomedicíny. Duševní vlastnictví k výsledkům výzkumu a vývoje připravovaným ke komercializaci jeve 100% vlastnictví žadatele. Projekt logicky navazuje na stávající projekty v realizaci Fakultní nemocnice Hradec Králové z oblasti výzkumu a transferu výsledků do aplikační sféry. Zejména vychází ze zázemí, které skýtá nově vytvořené Centrum transferubiomedicínských technologií (CTT), které řídí a koordinuje ochranu výsledků výzkumu a komercializační procesy ve FNHK. V tomto smyslu projekt bude využívat již vytvořeného funkčního systému pro podporu komercializace výzkumných výsledků ve FNHK a bude podporovat nezbytné ověřování a přípravu komercializace konkrétních sedmi výzkumných výsledků. Přínosem projektu by pak po jeho skončení měla být následná komercializace prověřených výsledků. Fakultní nemocnice se v oblasti komercializace orientuje ze strategických důvodů zejména na výzkumnou spolupráci, dále pak na licencování a patentovou ochranu některých typů výsledků. Komercializace ve formě zakládání spin-off či startup firmy se ve střednědobém horizontu předpokládá v menší míře, spíše jako alternativní k ostatním formám komercializace. Další rozvoj komercializačních procesů se v projektu plánuje formou rozvoje networkingu, školení klíčových výzkumných pracovníků atd. Projekt také využívá možnosti finančně a organizačně podpořit i vyhledávání a přípravu komercializace dalších výsledků výzkumu a vývoje nespecifikovaných při podání projektové žádosti. Příležitostí, kterou tento projekt skýtá, je zejména stabilizace stávajícího systému ochrany duševního vlastnictví a komercializace v organizaci. Příležitost ověřit potenciálně komercializovatelné výsledky výzkumu je velkou motivací pro výzkumné týmy.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  FE - Other fields of internal medicine

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  30217 - Urology and nephrology<br>30218 - General and internal medicine<br>30219 - Gastroenterology and hepatology<br>30220 - Andrology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project aims to support the commercialization of promising result with high application potential that arise in the University Hospital Hradec Kralove in the field of biomedicine. The project fulfilled the purpose and objectives. 2 of 3 activities (+ realization IA 00A and 00B) were successfully completed.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Nov 1, 2013

 • Realization period - end

  Oct 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Dec 6, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP16-MSM-ED-U/01:1

 • Data delivery date

  Nov 7, 2017

Finance

 • Total approved costs

  13,996 thou. CZK

 • Public financial support

  2,099 thou. CZK

 • Other public sources

  11,896 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK