All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Support for incorporating R&D teams in international cooperation in the area of image and audio signal processing

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

 • Contest type

 • Contract ID

  39317/13

Alternative language

 • Project name in Czech

  Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů

 • Annotation in Czech

  Projekt je přípravou spolupráce akademických pracovníků a studentů v oblasti zpracování signálů na mezinárodní úrovni. Jedná se především o spolupráci mezi zeměmi EU, konkrétně mezi ČR, Německem, Rakouskem, V. Británií, Itálií, Dánskem a Španělskem. Během řešení tohoto projektu bude mezi jednotlivými stranami rozšířena spolupráce na excelentních mezinárodních projektech v oblasti výzkumu a vývoje, zejména FP7, a budou navázány nové kontakty pro budoucí rozšiřování spolupráce.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  BI - Acoustics and oscillation

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10307 - Acoustics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Project was implemented in accordance with the grant decision. The activity and the purpose of the project was completely filled. All outputs have been created and properly supported by the provider. The project has contributed to the emergence and improvement of the research and development teams with an emphasis on multidisciplinaritu and cooperation with the private sector.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 30, 2011

 • Realization period - end

  May 29, 2014

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Oct 20, 2014

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP15-MSM-EE-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 2, 2015

Finance

 • Total approved costs

  14,172 thou. CZK

 • Public financial support

  14,172 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK