All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Educational support of molecular oncology researchers

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

 • Contest type

 • Contract ID

  6/11

Alternative language

 • Project name in Czech

  Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie

 • Annotation in Czech

  Tento projekt si klade za cíl podpořit a rozvíjet týmovou spolupráci pracovníků VaV a další vzdělávání pracovníků VaV v biomedicínské odbornosti. Týká se onkologického výzkumu, kde je potřeba mít znalosti: 1) o současné klinické praxi, 2) o současných možnostech molekulární onkologie, 3) o současných bioinformatických nástrojích. Zároveň je potřeba ovládat 4) softwarové řízení projektů onkologického výzkumu a 5) publikování výsledků onkol. výzkumu v impaktovaných, anglicky psaných časopisech. Předpokládáme, že tyto adaptibilní znalosti a dovednosti zvýší flexibilitu cílové skupiny projektu - vědeckých pracovníků - na trhu práce, úspěšnost jejich VaV grantových žádostí a obhajitelnost výsledků. Schopnost získat finance na výzkum i za výzkum sníží deficit ve srovnání s vyspělým evropským zahraničím. Výsledky projektu budou využity v oblasti onkologického výzkumu České republiky a pomohou zabránit driftu VaV pracovníků do zahraničí nebo do lukrativnějších oblastí trhu práce.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AM - Pedagogy and education

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Among the achievements of the project are: Innovation of optics, construction, commissioning and use of laboratory optical software, a comprehensive set of study documents for the teaching of optics and related fields, successfully reaching target groups, university students and high school students develop promotional activities, the creation and operation project website

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jun 1, 2009

 • Realization period - end

  May 31, 2012

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 6, 2012

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP13-MSM-EE-U/04:4

 • Data delivery date

  Jan 5, 2015

Finance

 • Total approved costs

  5,299 thou. CZK

 • Public financial support

  5,299 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK