All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
EP7038

Application of molecular markers for genetic variability identification of fodder legumes

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Využití molekulárních markerů při identifikaci genetické variability hospodářsky významných jetelovin

 • Annotation in Czech

  Předmětem řešení projektu je vypracování metodiky RAPD u hospodářsky významných druhů jetelovin, výběr RAPD markerů a jejich využití při identifikaci nově vytvořené zárodečné plazmy (materiál získaný biotechnologickými metodami v podmínkách in vitro jakovýchozí šlechtitelský materiál), detekci somaklonální variability, potvrzení hybridního charakteru kříženců, selekci výchozího šlechtitelského materiálu a posouzení meziodrůdové variability. Cílem projektu je zajištění rutinní aplikace metody u širokéhosouboru materiálu.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - secondary branch

  EB - Genetics and molecular biology

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Byla vypracována metodika izolace DNA u jetele lučního a vojtěšky, která bude využita pro další šlechtitelskou práci.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1997

 • Realization period - end

  Jan 1, 1999

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2000/MZE/MZE0QA/U/5:1

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  2,304 thou. CZK

 • Public financial support

  1,715 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK