All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
EP7136

The Fir New Tree Breeding

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Novošlechtění jedle

 • Annotation in Czech

  Cíle úkolu spočívají v získávání šlechtěného materiálu jedle vyznačujícího se tolerancí k jednotlivým faktorům měnících se ekologických podmínek, především sucha a znečištění ovzduší. K metodám získávání takového materiálu patří hybridizace s využitím domácí i cizokrajných jedlí, testování hybridních potomstev ve srovnávacích výsadbách, selekce mezi potomstvy i uvnitř potomstev, reprodukce hromadně selektovaných kombinací v semenných sadech i vegetativním množením, testování klonů pro potřeby individuální selekce včetně problematiky formy růstu vegetativně namnožených jedinců. Výsledky budou uplatněny v dobudování geneticko-reprodukční báze pro udržení, množení a využívání tohoto materiálu v praxi lesního hospodářství.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  40102 - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Projekt přispěl k získání informací o možnostech hybridizace jedle a dalšího využití potomstva.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1997

 • Realization period - end

  Jan 1, 2000

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2001/MZE/MZE1QB/U/N/3:1

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  1,180 thou. CZK

 • Public financial support

  1,180 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK