All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
FV10295

Safety glass with reinforcement

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

  TRIO

 • Call for proposals

  TRIO 1 (SMPO201600001)

 • Main participants

  NAUPO s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2016FV10295

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vrstvené bezpečnostní sklo s výztuží

 • Annotation in Czech

  Projekt řeší technologii umístění výztuže a metodiku statického návrhu výztuže do skladby vrstvených bezpečnostních skel. Při použití stávající technologie vrstvení plochých tepelně upravených i neupravených skel (dosud pouze sklo a fólie) se umístěním výztuže do tahové oblasti prvku dosáhne toho, že tahové napětí při ohybu převezme vložená výztuž a tlakové napětí převezme sklo. U dosud vyráběných vrstvených skel závisela pevnost prvku výhradně na pevnosti skla. V další etapě je navrženo řešení použití skla s výztuží pro svislé skleněné fasády na jiném principu zavěšení než dosud. Dosud jsou skleněné, bezrámové fasády řešeny buď jako tzv. strukturální nebo jako tzv. zavěšované prostřednictvím bodových úchytů. Navrhovaný princip předpokládá zavěšení velkoplošných fasádních skel (pláště budovy) za plošnou výztužnou vložku, která je umístěna do spojovacích fólií mezi vrstvená skla. Hlavním cílem projektu je rozvoj potenciálu v oblasti vrstveného skla s výztuží, tj. řešení v oblasti pokročilých materiálů a technologií. Uchazeči projektu mají ucelený přehled o možnostech a kapacitě trhu v rámci ČR i Evropy v oblasti aplikací skla v investiční výstavbě a vycházejí z dlouhodobých zkušeností z dosavadních výzkumných a experimentálních aktivit. Hlavními výstupy budou dva užitné vzory a dva průmyslové vzory. Vedlejším výstupem bude podání patentové přihlášky.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JN - Civil engineering

 • CEP - secondary branch

  JI - Composite materials

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20101 - Civil engineering<br>20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  -

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Oct 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 29, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-MPO-FV-U

 • Data delivery date

  Jun 24, 2022

Finance

 • Total approved costs

  7,344 thou. CZK

 • Public financial support

  5,730 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  472 thou. CZK