All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
FV10511

Effect of long-term heat pumps operation on the sustainability of rock environment energy potential

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

  TRIO

 • Call for proposals

  TRIO 1 (SMPO201600001)

 • Main participants

  WATRAD, spol. s r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2016FV10511

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí

 • Annotation in Czech

  Využívání přípovrchových zdrojů geotermální energie tepelnými čerpadly patří mezi nejrozšířenější obnovitelné zdroje energie v individuální zástavbě stejně tak jako studny pro čerpání podzemní vody. Vrty pro jímání tepelné energie jsou de-facto umísťovány podle požadavku zákazníka, aniž by před vystrojením byla ověřována funkčnost, využitelnost či dlouhodobá stabilita energetického zdroje. Bez respektování lokálních podmínek může velice rychle dojít k destrukci zdroje energie. V průběhu let dojde ke snižování energie ve zdroji s následným vyčerpáním. Projekt je zaměřen na optimalizaci a dlouhodobou udržitelnost využívaní mělkých geotermálních zdrojů. Hlavními cíli projektu je: 1. zvýšit využitelnost energetického potenciálu území s použitím energeticky vodivé hmoty, 2. definovat podmínky čerpání energie v konkrétní lokalitě s ohledem na udržitelnost zdroje. V průběhu prací budou také sledovány dílčí výzkumné cíle: 3. posoudit příspěvek slunečního záření k energetickému potenciálu mělkých zdrojů geotermální energie 4. posoudit vliv vegetace (typu pokryvu) na přenos tepla na rozhraní země / atmosféra.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JE - Non-nuclear power engineering, energy consumption and utilization

 • CEP - secondary branch

  DB - Geology and mineralogy

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10504 - Mineralogy<br>10505 - Geology<br>10506 - Paleontology<br>20704 - Energy and fuels

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  -

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Oct 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 15, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-MPO-FV-U

 • Data delivery date

  Jul 14, 2022

Finance

 • Total approved costs

  17,407 thou. CZK

 • Public financial support

  12,540 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  4,868 thou. CZK