All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
FV30114

Functional additives for engineered stone with new enhanced properties

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

  TRIO

 • Call for proposals

  TRIO 3 (SMPO201800001)

 • Main participants

  Technistone, s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2018FV30114

Alternative language

 • Project name in Czech

  Funkční aditiva pro tvrzený kámen s novými užitnými vlastnostmi

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je navržení způsobu nové modifikace produktu tvrzeného kamene tak, aby bylo docíleno jeho žádaných, dosud nepopsaných užitných vlastností, s cílem zvýšit konkurenceschopnost výrobku v celosvětovém kontextu. Pozornost bude soustředěna na modifikaci funkcionálních aditiv tak, aby požadované nové užitné vlastnosti produktu měly díky zafixování aditiv do hmoty produktu permanentní charakter působení a funkcionální aditiva byla zároveň kompatibilní s pojivovým polymerním systémem produktu. Výzkum bude zaměřen zejména na organické fotokatalyzátory zajišťující samočisticí vlastnosti povrchu produktu degradací organických polutantů, dále na alkoxysilanové systémy vedoucí ke zvýšení odolnosti povrchu vůči obtížně odstranitelným barvicím látkám a na organické koloranty k dosažení vizuálních fotoluminiscenčních povrchových efektů. Pro samotný tvrzený kámen bude řešen výzkum náhrady neobnovitelných přírodních zdrojů žádaných karbonátových hornin s granoblastickou až lepidoblastickou strukturou a případně lamelární texturou odolným tvrzeným kamenem na bázi silikátů, včetně potřebné surovinové báze a návrhu technologického postupu výroby.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • OECD FORD - secondary branch

  10401 - Organic chemistry

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CC - Organic chemistry<br>JI - Composite materials

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The project has achieved the set objectives and outputs of the project. As a result of the project solution, a dry pigment mixture dosing plant and a production line with a flow dosing device for the production of mixed materials and functional samples of hardened stone as a substitute for non-renewable natural resources of carbonate rocks with granoblastic to glueoblastic structure and lamellar texture resistant hardened stone based on silicates.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Mar 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 26, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-MPO-FV-U

 • Data delivery date

  Jun 28, 2023

Finance

 • Total approved costs

  11,384 thou. CZK

 • Public financial support

  8,313 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,073 thou. CZK