All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
FV40132

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

  TRIO

 • Call for proposals

  TRIO 4 (SMPO201900001)

 • Main participants

  MICRORISC s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2019FV40132

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývoj autonomního ostrovního systému pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými uzly sítě

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vývoj nového autonomního systému pro komunikaci s prvky bezdrátové sítě, který rozšíří technologickou platformu IQRF. Bezdrátový komunikační systém bude koncipován tak, aby byl schopen nezávisle na elektrické síti fungovat ve venkovním prostředí a trvale přenášet data ze senzorů do cloudu. Umožní tak získávat telemetrická data v místech složitě přístupných pro současné technologie. Výhodou tohoto inovovaného řešení je tedy rozšíření uplatnitelnosti stávajících produktů, vyvíjených společností MICRORISC s.r.o. na nové oblasti použití ve venkovním prostředí. Nasazení bezdrátových komunikačních systémů do externích podmínek je zcela v souladu s myšlenkou použití bezdrátových senzorových sítí. Základním prvkem systému bude komunikační brána, která bude pracovat v ostrovním režimu, tedy v režimu bez nutnosti napájení vnějšími zdroji elektrické energie. Zařízení bude umožňovat řídit provoz bezdrátové sítě IQMESH a získaná data bude zasílat na datové úložiště tvořené cloudovým řešením pomocí bezdrátové technologie s globálním pokrytím. Jako bezdrátové sítě budou při výzkumu a vývoji použity primárně technologie IQRF a GSM. Záložní komunikace mezi bezdrátovým komunikačním systémem a cloudovým úložištěm bude řešena pomocí některé z následujících technologií: LoRa, Sigfox anebo NB-IoT. Budou zkoumány a vyvinuty procesy, které jsou potřebné pro autonomní a provoz bezdrátové sítě IQMESH s nízkou spotřebou. Tyto procesy budou následně soustředěny do softwarové vrstvy IQRF daemon, která je v rámci IQRF platformy využívána k přístupu síti z vyšších vrstev. Pro komunikaci mezi IQRF damonem a ostrovní bránou bude vyvinut nový komunikační protokol, přičemž bude kladen důraze především na bezpečnost dat a univerzálnost použití na různých fyzických vrstvách. Součástí řešení bude vývoj zcela nové koncepce služeb bezdrátové sítě a datového úložiště v cloudu, společně přístupné pomocí jednotného aplikačního rozhraní.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - secondary branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project has achieved its objectives and the outputs of the project have the potential for economic benefits for all project participants. In accordance with the TRIO programme, functional samples and a prototype of the island communication system, including the associated software, were successfully implemented and tested on the basis of industrial research and experimental development. The island system for communication with the wireless network is protected by a utility model.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 23, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-MPO-FV-U

 • Data delivery date

  Jun 28, 2023

Finance

 • Total approved costs

  20,352 thou. CZK

 • Public financial support

  13,082 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  6,154 thou. CZK