All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Mobile diagnostic system for reduction of consumption and rational use of antibiotics for primary milk production

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  TREND 1 (STA02019FW010)

 • Main participants

  LabMediaServis s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  FW01010343 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Mobilní diagnostický systém pro snížení spotřeby a racionální použití antibiotik při prvovýrobě kravského mléka

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je vyvinout systém kontroly zdraví mléčné žlázy dojnic, jehož konečným cílem by bylo významné omezení použití antibiotik v léčbě a prevenci infekčních zánětů mléčné žlázy skotu. Dílčí cíle: - Navrhnout systém průběžné mikrobiologické diagnostiky na mléčných farmách - V průběhu určitého časového úseku sledovat zdravotní a ekonomické benefity vyplývající z důsledného uplatňování výše uvedeného systému. - Vyvinout hardware zařízení pro optické odečítání barevných kolonií vykultivovaných mikroorganismů. - Vyvinout softwarové řešení spojené se čtecím zařízením, které bude analyzovat zobrazené mikrobiální kolonie. - Nastavit vzájemné vazby mezi čtecím zařízením, jeho SW, správcem systému a centrální databází - Provést důkladný test funkčnosti celého systému.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  40301 - Veterinary science

 • OECD FORD - secondary branch

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - another secondary branch

  40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  GG - Zootechnics<br>GH - Nutrition of farm animals<br>GJ - Diseases and animal vermin, veterinary medicine<br>JW - Navigation, connection, detection and countermeasure

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Sep 30, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-FW-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  16,845 thou. CZK

 • Public financial support

  11,712 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  5,072 thou. CZK