All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Visual search: industry-independent automated search by image

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  TREND 3 (STA02020FW030)

 • Main participants

  Ximilar s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  FW03010573 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vizuální vyhledávání: oborově nezávislé, automatizované hledání podle obrazu

 • Annotation in Czech

  Cílem předkládaného projektu je výzkum a vývoj inovativního SW, který umožní konečnému uživateli efektivní využití podobnostního vyhledávání v kolekcích vizuálních dat. Klíčovým prodejním bodem SW bude možnost specifikovat konkrétní druh podobnosti na míru zákaznických dat a požadované aplikaci. Jedná se v podstatě o automatizaci algoritmů pro vizuální vyhledávání, která zjevně na trhu chybí. V současné době znamená příprava takového systému technicky, časově a finančně náročnou práci a složitou komunikaci mezi zadavatelem a realizátorem. Očekáváme tři dílčí výstupy: 1) SW Systém pro automatizaci trénování podobnostních modelů 2) SW Systém pro správu kolekce trénovacích dat 3) SW Systém pro provoz podobnostního vyhledávání jako službu (SaaS)

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - secondary branch

  10102 - Applied mathematics

 • OECD FORD - another secondary branch

  10103 - Statistics and probability

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BB - Applied statistics, operational research<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The Board of Opponents agreed that the solution of this project contributed to the goal of the program with new results suitable for implementation. The objectives of the project and the results of the project were achieved in accordance with the Grant Agreement.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2021

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP22-TA0-FW-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2022

Finance

 • Total approved costs

  2,589 thou. CZK

 • Public financial support

  1,553 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,035 thou. CZK