All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Digital twin of water reuse technologies

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  STA02023FW060

 • Main participants

  ASIO TECH, spol. s r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  FW06010567 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Digitální dvojče technologických celků recyklace vody

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vyvinout a otestovat simulační nástroj pro monitoring a řízení recyklačních technologií pomocí digitálního dvojčete pro existující poloprovozní technologické celky recyklace vyčištěné komunální odpadní vody na ČOV Brno-Modřice. Inovace zahrnuje implementaci pokročilých senzorů, vytvoření digitálního dvojčete poloprovozních jednotek a tvorby variantních samoučících algoritmů pro vytvoření ustáleného stavu a simulaci dynamického chování. Korelací monitorovaných veličin dosáhneme tvorby soft senzorů pro monitoring znečištění a simulaci účinnosti recyklace, což umožní předpovídat a minimalizovat rizika pro aplikaci recyklované vody dle Nařízení EU 2020/741.. Výstupem bude modul digitálního dvojčete integrovaný do komplexního řešení v oblasti recyklačních technologií.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  10503 - Water resources

 • OECD FORD - secondary branch

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - another secondary branch

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DA - Hydrology and limnology<br>JD - Use of computers, robotics and its application<br>JW - Navigation, connection, detection and countermeasure

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-FW-R

 • Data delivery date

  Mar 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  32,327 thou. CZK

 • Public financial support

  22,607 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  9,719 thou. CZK