All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Modelling of transitional boundary layers in engineering applications

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Main participants

  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Modelování přechodových mezních vrstev v technických aplikacích

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvořit podklady pro zpřesnění předpovědi začátku a délky oblasti přechodu laminární mezní vrstvy turbulence v podmínkách příbuzných poměrům ve vnitřní aerodynamice. Dostupné výsledky experimentálního vyšetřování jevu přechodu budou rozšířeny k hodnotám intenzity turbulence vnějšího proudění pět až deset procent, vždy při nejméně dvou významně odlišných délkových měřítcích turbulence. Rozsah prováděných experimentů a výzkum metod výpočtu bude směřovat k:a) prohloubit fyzikální představu o zkráceném přechodu a shromáždit data k odvození korelací začátku a délky přechodové oblasti a dalších parametrů proudění s charakteristikami turbulence, které je možné charakteristik turbulence vnějšího proudu, které je možné stanovit v reálných technických zařízeních a v jejich modelech;b) zahrnout odvozený model do interaktivního výpočtu vnějšího pole proudění a mezní vrstvy při obtékání profilu a lopatkové mříže a vyvinout numerické metody pro simulaci proudění s oblastí přechodu

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  BK - Liquid mechanics

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Zpřesněn fyzikální model zkráceného přechodu laminární mezní vrstvy do turbulentní. Zdokonaleny metody řešení vazkého laminárního proudění v oblasti vysokých Reynoldsových čísel. Řešeno transsonické proudění turbinovou lopatkovou mříží. Obtékání leteckéh

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2000

 • Realization period - end

  Jan 1, 2002

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7

 • Data delivery date

  May 19, 2008

Finance

 • Total approved costs

  2,310 thou. CZK

 • Public financial support

  1,820 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK