All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Computational and Experimental Study of Non-Equilibrium Processes of Fluid Flow and Heat Transfer in Two-Phase Systems Gas - Droplets, Gas - Solid Particles

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Numerické a experiment.studium nerovnovážných procesů proudění a přenosu tepla ve dvoufázových soustavách plyn-kapalina, plyn-tuhá částice

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vývoj a ověření výpočtového modelu pro nerovnovážný dvoufázový tok plyn - kapalina a plyn - tuhá částice se zahrnutím oblasti kolize se stěnou a vlivu erozivních účinků druhé fáze při dopadu na pevný povrch. Z hlediska metodického budeprojekt realizován ve dvou rovinách: výpočtové modelování, experimentální ověření. Pro výpočtové modelování bude použit Lagrangeův deterministický a stochastický přístup, pro experimentální ověřování bude použita laserová technika s pulzním laserem a dalí koherenční optické metody. Z hlediska věcného bude úkol členěn na: volný dvoufázový tok plyn - kapalina, plyn - tuhá částice, oblast stěny s kolizí částice - stěna, eroze stěny po dopadu částic, interakce částice - částice. Projekt bude sloužit rovněžpedagogické oblasti k vývoji ucelené řady předmětů zabývajících se počítačovým modelováním proudění a přenosu tepla a látky ( jako první v řadě už od r. 1989 je přednášen předmět Počítačové modelování úloh vedení tepla a proudění) pro základní i doktora

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  BK - Liquid mechanics

 • CEP - secondary branch

  JL - Fatigue and fracture mechanics

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)<br>20306 - Audio engineering, reliability analysis

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1994

 • Realization period - end

  Jan 1, 1996

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1997/GA0/GA07GA/V/9:7

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  1,122 thou. CZK

 • Public financial support

  1,700 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK