All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Reliability-Analysis Evaluation of Properties of Building Materials and Constructions in terms of their Time-Related Changes and Time-Variable Effects

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  103/06/1801

Alternative language

 • Project name in Czech

  Analýza spolehlivosti hodnocení vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a k časově proměnným vlivům

 • Annotation in Czech

  Základním předpokladem pro hodnocení stavebních materiálů a konstrukcí jsou spolehlivé diagnostické metody a postupy terénního a laboratorního výzkumu a komplexní studium procesů ovlivňujících vlastnosti a chování stavebních materiálů exponovaných v různých vnějších podmínkách. Rozhodující je stanovení vlastností materiálů a konstrukcí, které jsou relevantním základem pro vystižení materiálové heterogenity stavebních konstrukcí a umožňují spolehlivý návrh obnovy a rekonstrukce stavebního objektu (s přihlédnutím ke specifice historických staveb) zahrnující kvalitativní a kvantitativní klasifikaci faktorů degradace materiálů zabudovaných ve stavebních konstrukcích (přírodní kámen, silikáty, keramika, dřevo, zdivo, kovy). Kinetika a dynamika degradačníchprocesů je v příčinné souvislosti s vnějšími faktory a podstatnou měrou je podmíněna strukturou a složením stavebních materiálů.  Nezbytným předpokladem pro spolehlivé ověření procesů degradace v reálných podmínkách je jejich experimentální

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  JN - Civil engineering

 • CEP - secondary branch

  JK - Corrosion and material surfaces

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20101 - Civil engineering<br>20506 - Coating and films

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Results of conducted works confirmed original assumption of suitability of small targeted micro- and nano-structural samples used, in the terms of minimalization of the impact on the surveyed structure, for evaluation of material structure, its developme

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2006

 • Realization period - end

  Dec 31, 2008

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 25, 2008

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP09-GA0-GA-U/02:2

 • Data delivery date

  Oct 22, 2009

Finance

 • Total approved costs

  4,955 thou. CZK

 • Public financial support

  4,869 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  129 thou. CZK