All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Prediction of rupture of abdominal aortic aneurysm on the basis of computational modelling

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

 • Main participants

  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně<br>Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  13-16304S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Predikce ruptury výdutě břišní aorty na základě výpočtového modelování

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na zlepšení popisu mechanických vlastností tkání v individuálních výpočtových modelech aneurysmatu abdominální aorty (AAA) pacienta používaných k predikci ruptury. Experimentální část projektu se kromě měření mechanických vlastností intraluminálního trombu (ILT) bude věnovat zkouškám stěny AAA ve dvouosé napjatosti (do 3 hod. po odebrání) a histologickému vyhodnocování orientace kolagenních vláken ve stěně. Využití získaných poznatků k deformačně-napěťové analýze AAA zahrnuje použití nelineárního poroelastického konstitutivního modelu ILT, včetně závislosti jeho parametrů na tloušťce a deformaci ILT, dále vícevrstvé konstitutivní modely stěny AAA, zohlednění jeho nezatížené geometrie a zbytkové napjatosti, zahrnutí koncentrace napětí na odbočujících tepnách a zhodnocení významu orientace kolagenních vláken. Pro predikci porušení AAA budou analýzy využívat rozložení indexu rizika porušení, což oproti metodě maximálních napětí umožňuje lépe popsat místo pravděpodobného porušení se zahrnutím lokálního snižování pevnosti stěny nebo její směrové závislosti.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  JJ - Other materials

 • CEP - secondary branch

  BO - Biophysics

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10610 - Biophysics<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Project was focused on development of computational models of aortic aneurysm considering collagen fibers direction. Mathematical models and method of estimation of collagen fibers direction could be applied not only for biological materials. Results of project have been published in impacted journals and they contributed to understanding of aortal wall function and its damage mechanisms.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 1, 2013

 • Realization period - end

  Apr 25, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 26, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP18-GA0-GA-U/02:1

 • Data delivery date

  May 4, 2018

Finance

 • Total approved costs

  6,158 thou. CZK

 • Public financial support

  6,158 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK