All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development of Czechoslovak Higher Education in Economics in the late 1940s and early 1950s

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

 • Main participants

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Národohospodářská fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  13-39331S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století

 • Annotation in Czech

  Projekt se soustředí na analýzu ekonomických, politických a společenských okolností, za kterých byla založena a v prvních letech fungovala Vysoká škola ekonomická v Praze. Řešitelé budou zkoumat otázku, do jaké míry výuka ekonomie na VŠE navazovala na výuku společensko-vědních disciplín z první republiky či byla poplatná sovětskému ekonomickému myšlení a modelu výuky. Stranou nezůstane role KSČ při založení a následném fungování školy, a to i v návaznosti na personální obsazení kurzů, posouzení kvality poskytovaného ekonomického vzdělání a celkovou proměnu vědeckého života na počátku 50. let. Při analýze těchto otázek bude využito mezinárodního srovnání s jinými socialistickými zeměmi. Hlavním výstupem grantového projektu bude vědecká monografie věnující se z historického, ekonomického, statistického a politologického pohledu problematice výuky ekonomie v Československu na přelomu 40. a 50. let. Výsledky výzkumu budou průběžně prezentovány na workshopu a publikovány ve formě odborných studií.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AB - History

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project has been accomplished. The publication schedule was fulfilled.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 1, 2013

 • Realization period - end

  Apr 7, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Data delivery date

  Jun 28, 2017

Finance

 • Total approved costs

  1,486 thou. CZK

 • Public financial support

  1,486 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK