All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Evolutionary dynamics of spatial differentiation of socioeconomic phenomena and the role of regions in Czechia – spatial and multilevel approach

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  15-10493S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývojová dynamika prostorové diferenciace sociálně-ekonomických jevů a role regionů v Česku – prostorový a víceúrovňový přístup

 • Annotation in Czech

  V předkládaném projektu se zaměřujeme na studium prostorové diferenciace sociálně-ekonomických jevů v Česku. Klíčovou otázkou je, jak se proměnily prostorové aspekty socioekonomické diferenciace v období 2000-2014 na mikroregionální (obecní) úrovni a jaká je role regionů. V rámci výzkumu budou kombinovány kvantitativní a kvalitativní přístupy v duchu kritického realismu. V kvantitativní části výzkumu budeme využívat metody prostorové analýzy dat (například analýzy prostorové autokorelace či geograficky váženou regresi) a víceúrovňové modelování. Výstupem kvantitativní části bude také typologie obcí a mikroregionů a vytipování lokalit pro intenzivnější kvalitativní analýzu. V rámci případových studií budeme nalezené souvislosti a pravidelnosti/odlišnosti blíže studovat a pokusíme se odhalit příčinné souvislosti. V projektu budeme využívat unikátní databázi na obecní úrovni - měsíční data za nezaměstnanost, další socioekonomická a sociodemografická data v jednotlivých letech a také anonymizovaná individuální data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  DE - Earth magnetism, geodesy, geography

 • CEP - secondary branch

  AO - Sociology, demography

 • CEP - another secondary branch

  AH - Economics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10508 - Physical geography<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50701 - Cultural and economic geography<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The results reached are original a fully conform to the project proposal. The objectives of the project can be considered fulfilled. All publications are concerned with the project theme. The contribution of the project lies in the combination of quantitative and qualitative approaches in the field of spatial differentiation of socio-economic phenomena.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2015

 • Realization period - end

  Apr 25, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 17, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 2, 2020

Finance

 • Total approved costs

  2,460 thou. CZK

 • Public financial support

  2,460 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK