All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Exploring social-spatial diffusion of renewable energy projects in the Czech Republic: lessons for adaptive governance of energy transition

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  16-04483S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v České republice: poučení pro adaptivní governanci energetického přechodu

 • Annotation in Czech

  Projekt pohybující se na předělu mezi sociální geografií a environmentální sociologií je novým příspěvkem k výzkumu sociální dimenze probíhajících procesů přechodu k nízko-uhlíkové společnosti. Cílem je rozvinout teoretické poznání podstaty a sociálně-prostorové dynamiky procesů rozvoje obnovitelných zdrojů energie v českých podmínkách, analyzovat prostorové vzorce a identifikovat a klasifikovat sociální bariéry bránící efektivnějšímu využití realizovatelného potenciálu stávajících energetických zdrojů. Výzkum se zaměří na tři oblasti z hlediska relevance pro pravděpodobný budoucí rozvoj v Česku: větrná energie, solární energie, produkce biomasy a bioplynu. Analytické výsledky budou syntetizovány prostřednictvím rozvinutí teorií institucionální změny a konceptu adaptivní governance, který umožní lépe porozumět daným procesům a rozvinout adaptivní strategie využitelné pro stakeholdery a dotčené komunity k zamezení nebo zmírnění sociálních konfliktů v průběhu očekávaného budoucího rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  DE - Earth magnetism, geodesy, geography

 • CEP - secondary branch

  AO - Sociology, demography

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10508 - Physical geography<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50701 - Cultural and economic geography<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The team significantly expanded our knowledge of the socio-spatial context of renewable energy projects in the Czech Republic. Team has published primarily in international journals (Jimp), even in the most respected - often in international cooperation. Quantitavely, it exceeded the their ambitious publication goals. Some students were able to gain research experience thanks to the project.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Jul 22, 2020

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Jun 5, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP21-GA0-GA-U/06:1

 • Data delivery date

  Jun 30, 2021

Finance

 • Total approved costs

  3,719 thou. CZK

 • Public financial support

  3,719 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK