All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Biometric Data and Their Specific Legal Protection

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Main participants

  Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  16-26910S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana

 • Annotation in Czech

  Biometrické údaje patří k datům, jejichž použití pro poskytování různých služeb ve společnosti roste geometrickou řadou. Ruku v ruce s tím však vzrůstají i potenciální rizika, včetně možností vyplývající z dosud neznámých hranic datové analýzy. Tyto údaje jsou charakteristické vysokou vypovídací hodnotou o identitě jednotlivce a zahrnují informace o jeho fyziologických a psychologických kvalitách. Na rozdíl od jiných údajů jsou zásadně nezměnitelné. Současná česká právní úprava a připravovaná evropská legislativa se vyznačují nejasnými pravidly zpracování biometrických údajů způsobenými dichotomií režimů pro běžné osobní údaje a jejich zvláštní kategorii. Tuto existující entropii pak právní úprava nejenom že nezohledňuje, ale spíše prohlubuje rizika spojená se zpracováním těchto údajů. Projekt se snaží tuto situaci řešit vytvořením klasifikace jednotlivých typů biometrických údajů, návrhu katalogizované stupnice jejich potenciální zranitelnosti a dílčími návrhy de lege ferenda založenými na poznatcích z komparativních právních analýz a technologických možnostech řešení.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AG - Legal sciences

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50501 - Law<br>50502 - Criminology, penology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project met its objectives generally and also in specific points. The solution was in accordance with the project proposal and during the implementation partial aspects were examined and partial outputs presented. The implementation of the project showed no major shortcomings, even in financial terms.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Jul 22, 2020

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Jun 11, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP21-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Apr 12, 2021

Finance

 • Total approved costs

  1,737 thou. CZK

 • Public financial support

  1,164 thou. CZK

 • Other public sources

  573 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK