All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Ramsey-like aspects of graph coloring

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta<br>Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  17-04611S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Ramseyovské aspekty barvení grafů

 • Annotation in Czech

  Ramseyovská teorie se zabývá zkoumáním podmínek vynucujících existenci velkých dobře strukturovaných podobjektů v daném objektu. Jedním z přístupů, jak ukázat odhad na velikost takového podobjektu, je nalézt rozklad daného objektu na omezený počet strukturovaných podobjektů, z nichž jeden pak nutně musí být velký. Jinak řečeno, hledáme obarvení malým počtem barev, kde každá barva indukuje podobjekt s předepsanou vlastností. Proto teorie barevnosti grafů přirozeně ovlivňuje Ramseyovskou teorii. Naopak mnohé výsledky v teorii barevnosti grafů jsou inspirovány a využívají metody Ramseyovské teorie. Zaměříme se na studium problémů na pomezí těchto dvou oblastí, například studium velikosti nezávislých množin v třídách řídkých grafů (v souvislosti s jejich zlomkovou barevností), existenci podgrafů předepsaného obvodu a barevnosti v grafech velké barevnosti, či Erdős-Hajnalovy hypotézy o velikosti homogenních množin v grafech uzavřených na indukované podgrafy.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  BA - General mathematics

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10101 - Pure mathematics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The results of the projects correspond to the project. 12 papers were published in good international journals.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2017

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 22, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-GA0-GA-U/02:1

 • Data delivery date

  Jul 23, 2020

Finance

 • Total approved costs

  4,923 thou. CZK

 • Public financial support

  3,737 thou. CZK

 • Other public sources

  1,186 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK