All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Geography of recycling urban space

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  17-26934S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Geografie recyklování urbánního prostoru

 • Annotation in Czech

  Projekt se zabývá problematikou recyklace nevyužívaného prostoru v postsocialistickém kontextu, konkrétně v České republice. Za základní rámec celého projektu byla vybrána Actor-network theory, umožňující nazírání akce, v našem případě nazírání recyklace prostoru, jako mobilizaci sítě. Prostor je pro účely projektu chápán jako síťový prostor operující v kategoriích síťové topologie, tedy prostor, který je produktem aktivit aktéra-sítě. Proces recyklace prostoru je nazírán jako vznik nového síťového aktéra, tedy jako překlad z jednoho aktéra-síť do druhého. V tomto smyslu se projekt opírá o koncepty a "network space" a "translation". Na empirické rovině budou vybrány a podrobně studovány procesy recyklace tří případových území. Vybírána budou území, která ztratila své původní využití až po roce 1989, která byla identifikována jako „nevyužívaná“ a která byla již znovu využita. Hlavním cílem projektu tak je, zaplnit určitou mezeru v přístupu ke studiu problematiky recyklace prostoru, která především v postsocialistickém prostoru probíhá značně živelně a bez jasně ustavených pravidel.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  DE - Earth magnetism, geodesy, geography

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10508 - Physical geography<br>50701 - Cultural and economic geography

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2017

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

 • Latest support payment

  Apr 4, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP21-GA0-GA-R/13:1

 • Data delivery date

  Feb 22, 2021

Finance

 • Total approved costs

  2,679 thou. CZK

 • Public financial support

  2,679 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK