All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Stomata: coordination of development, evolution of CO2 sensing and carbon acquisition

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

 • Main participants

  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  18-14704S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Průduchy: koordinace vývoje, evoluce citlivosti k CO2 a příjmu uhlíku

 • Annotation in Czech

  Průduchy jsou buněčné hydraulické ventily umístěné v kutikulou opatřené pokožce listu a zodpovědné za výměnu CO2 a vody mezi suchozemskou vegetací a atmosférou. Kutikula i průduchy představují evoluční inovace nezbytné pro kolonizaci souše rostlinami. Naše předchozí práce ukázaly, že se průduchy vyvíjejí v závislosti na koncentraci CO2 uvnitř listu a úměrně expresi genu STOMAGEN zesilované vzrůstající ozářeností (hustotou toku fotonů fotosynteticky aktivní radiace). Tyto výsledky napovídají, že exprese genů účastnících se vývoje průduchů je modulována podněty generovanými uvnitř listu, pravděpodobně v mezofylu. Proti tomu svědčí jiné studie, které ukazují, že kutikula, a zvláště vosk na jejím povrchu, představují bránu pro přenos signálů z prostředí. V tomto projektu si klademe za cíl zjistit (i) zda chemismus a CO2 propustnost kutikuly (vosků) ovlivňuje vývoj průduchů, (ii) zda citlivost průduchů na CO2 během jejich vývoje souvisí s nároky mezofylu na uhlík, (iii) nalézt evoluční počátky citlivosti průduchů k CO2 u mechorostů jako časných vývojových linií suchozemských rostlin.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10611 - Plant sciences, botany

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EF - Botany

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project was devoted to the characterization and localization of CO2 perception in the development of vents and the sensitivity of vents to CO2 in mosses. The findings are beneficial, they are summarized in 8 original scientific papers and reviews, 4 more are ready for publication. Seven students and three foreign laboratories were involved in solving the project. The disbursement was fine.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 29, 2022

Finance

 • Total approved costs

  7,368 thou. CZK

 • Public financial support

  7,077 thou. CZK

 • Other public sources

  291 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK