All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Current disruption and magnetic energy dissipation during acceleration of electrons and ions in z-pinch plasmas

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-02545S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení elektronů a iontů v z-pinčovém plazmatu

 • Annotation in Czech

  Silnoproudé výboje typu z-pinče jsou studovány jako výkonné zdroje rentgenového záření, neutronů a nabitých částic. Účinné urychlení elektronů a iontů bylo pozorováno již v prvních z-pinčových experimentech před 60 lety. Nedávno se při experimentech na zařízení GIT-12 podařilo generovat elektrické pole o intenzitě >GV/m a urychlit deuterony na energie přes 30 MeV. Urychlení na 30 MeV lze vysvětlit indukcí 30 MV napětí při rapidním poklesu elektrického proudu z-pinče. Právě základní výzkum procesů vedoucích k disrupci proudového kanálu je hlavním předmětem tohoto projektu. Za tímto účelem budou provedeny experimenty na megaampérových z-pinčích, při kterých budou využity moderní diagnostické metody a numerické simulace. Důraz bude kladen na detekci rychlých iontů a relativistických elektronů. Tyto částice poskytnou důležité informace o proměnných elektrických a magnetických polích v z-pinčích. Disrupce proudu se přirozeně vyskytuje i v magnetosféře Země či v tokamacích. Proto může tento projekt přispět také k lepšímu pochopení základních procesů v astrofyzikálním a fúzním plazmatu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BK - Liquid mechanics<br>BL - Plasma physics and discharge through gases

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  A novel z-pinch configuration was introduced during the project, and many campaigns were held to study the production of energetic particles. Twenty-eight papers were published in impacted journals. The vast majority were produced in broad collaboration and funded by many grants. Only one article in Frontiers in Physics 8 (2020) has a single dedication to the project.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Jun 30, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,873 thou. CZK

 • Public financial support

  7,141 thou. CZK

 • Other public sources

  732 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK