All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Giant landslides in glacier foreland: missing story in the evolution of Patagonian Ice Sheet and related glacial lakes

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-16013S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer

 • Annotation in Czech

  I když celkem dobře známe vliv tání ledovců na destabilizaci horských svahů, neexistují prakticky žádné informace o vývoji obřích (≥10^8 m^3) sesuvů na předpolí ledovců. Některé z nejrozsáhlejších koncových morén a ledovcových jezer na světě vznikly během pleistocénu podél východního okraje Patagonského ledovcového štítu (Argentina). Nedávná inventarizace sesuvů v této části předpolí And ukázala, že oblast je lemována stovkami rozsáhlých sesuvů. Velký počet jich protíná podrobně datované morénové hřbety anebo bývalá pobřeží ledovcových jezer. Tím se nabízí skvělé příležitosti pro průzkum doposud neznámé role svahových deformací na ledovcových předpolích. Na základě analýzy prostorového rozšíření, chronologie a mechanizmu rozsáhlých sesuvů přineseme nový originální pohled na postglaciální vývoj krajiny východního okraje And a taky rozšíříme portfolio paraglaciálních procesů postihujících ledovcová předpolí. Výsledky mohou být využity jako východisko pochopení stability svahů morén, vystavených dnešnímu měnícímu se klimatu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10508 - Physical geography

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DE - Earth magnetism, geodesy, geography

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  - First regional assessment of past landsliding activity in Patagonia - Explanation of the observed spatial distribution of landslides in the region and a description of the factors that govern it - Six high-quality publications - Fruitful collaboration between the research group of the PI and the one of Oliver Korup in Potsdam

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Jun 30, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  4,326 thou. CZK

 • Public financial support

  4,326 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK