All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Between de-agrization and perforated development of rural space: The search for development patterns of post-communist agricultural properties

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-23870S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Mezi deagrizací a perforovaným rozvojem venkovského prostoru: Hledání struktur v rozvoji post-komunistických zemědělských nemovitostí

 • Annotation in Czech

  Projekt je věnován problematice opouštění zemědělských staveb na venkově po roce 1989. Přestože tyto stavby tvoří největší část opuštěných staveb/areálů v České republice, existuje mnoho areálů, které slouží svému původnímu účelu a je známo, že část areálů našla nové využití. Úspěšných „trvalých“ využití je však poskrovnu a většinou se jedná o dočasná extenzivní využití. Systematické poznání trajektorií vývoje ne/využití zemědělských areálů unikalo prozatím zájmu vědeckého výzkumu. Řešení projektu má ale významný potenciál v poznání struktur ve změnách venkovského prostoru. Projekt bude řešen v rozdílných typech venkova na rozsáhlém území Jihomoravského a Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Zahrnuje především práce na tvorbě databáze budov a areálů JZD a státních statků v roce 1989 a jejich vývoje ve využití. Vyhodnocení této databáze bude dále provázáno s kvantitativním a kvalitativním výzkumem mezi zainteresovanými osobami ve vybraných obcích.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AO - Sociology, demography

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project fulfilled the planned research objectives. The results were published in eight articles: 6 Jimp, 1Jsc and 1 proceedings. Two Jimp publications are still under review. Publication plans have been exceeded. The main thematic contribution is the detailed insights regarding the diversity and distribution of agricultural brownfields and practices of their regeneration.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 12, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 29, 2022

Finance

 • Total approved costs

  3,007 thou. CZK

 • Public financial support

  3,007 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK