All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The role of glial TRPV4 channels in brain edema formation and post-ischemic regeneration

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202000001

 • Main participants

  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  20-05770S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Úloha gliálních TRPV4 kanálů ve vzniku mozkového edému a post-ischemické regeneraci

 • Annotation in Czech

  Neuronální a gliální TRPV4 kanály vykonávají důležité funkce v CNS, jako je regulace synaptického přenosu, interkomunikace astrocytů nebo detekování škodlivých mechanických/osmotických stimulů a jsou aktivovány mechanickým stresem, teplotou, pH nebo specifickými sloučeninami. TRPV4 kanály se take podílí na patogenezi různých poruch CNS a představují tak slibný cíl pro nové terapie. Kromě jejich úlohy v regulaci objemu buněk není exprese a funkce TRPV4 kanálů v gliálních buňkách mozku zcela objasněna. Naším cílem je definovat úlohu TRPV4 kanálů v akutních/pozdních fázích ischemie mozku s důrazem na tvorbu edému a regeneraci nervové tkáně. Naším cílem je identifikovat hlavní buněčné typy podílející se na tvorbě edému, objasnit dopad TRPV4 delece na proliferaci/diferenciaci glií, smrt neuronálních/gliových buněk a celkové poškození nervové tkáně po ischemickém poškození. Podmíněné knockouty Trpv4 vzniklé křížením Trpv4 lox / lox- a buněčně specifických Cre-reportérových myší budeme studovat s použitím magnetické rezonance, sekvenování další generace a imunohistochemie.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  FH - Neurology, neuro-surgery, nuero-sciences

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  P - Interrupted multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 12, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  10,520 thou. CZK

 • Public financial support

  10,520 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK