All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Compact and polycentric urban forms: Conflicting spatial imaginations?

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202000001

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  20-13713S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Kompaktní a polycentrické urbánní formy: Konflikt prostorových imaginací?

 • Annotation in Czech

  Koncepty kompaktního a polycentrického města jsou v rámci urbánní teorie a praxe prosazovány za účelem zmírnění negativních efektů nekoordinovaného prostorového růstu měst a za účelem podpory udržitelného rozvoje. Ačkoliv oba prostorové plánovací koncepty používají urbánní morfologii a prostor toků jako základní pracovní kategorie pro popis vícevrstevnatých urbánních procesů, vychází z odlišných teoretických perspektiv. Nejasné významy a dvojznačné definice těchto konceptů vyplývají z jejich závislosti na zvoleném měřítku a z rozdílného vyhodnocování časoprostorových urbánních konfigurací. Nekonzistentní konceptualizace se pak promítá do plánovacích imaginací a do praxe urbánního plánování, kde je kombinované prosazování obou prostorových vizí doprovázeno nepochopením, nesrozumitelnou terminologií a procesními komplikacemi. S využitím kvalitativních a zejména kvantitativních metod je cílem analýza složitého vztahu obou konceptů. Výsledný interpretační rámec by měl osvětlit zásadní principy konceptů kompaktního a polycentrického města a možnosti jejich vzájemné integrace.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AP - Municipal, regional and transportation planning

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

 • Latest support payment

  Apr 8, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  3,335 thou. CZK

 • Public financial support

  3,335 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK