All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Exciton transformation in supramolecular polymers for energy conversion

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202200004

 • Main participants

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  22-02005S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Transformace excitonů v supramolekulárních polymerech pro konverzi energie

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na vývoj nových konjugovaných oligomerů a supramolekulárních polymerů s cílem získat stabilní struktury vhodné pro transport a přeměnu excitonů s různou multiplicitou a energií. Na základě konformační analýzy a kvantově chemických výpočtů exoenergicity, reorganizační energie a přechodových integrálů budou navrženy a cíleně připravovány metalosupramolekulární polymery s různou strukturou chromoforů a různou geometrií koordinačních center a tím i vzájemnou orientací rovin chromoforů sousedících monomerních jednotek. Nadmolekulární uspořádání řetězců bude ovlivňováno substituenty, které by měly omezit tvorbu excimerů a Davydovovo štěpení a zároveň optimalizovat překryvy jejich molekulárních orbitalů. Na tenkých vrstvách těchto materiálů budou studovány procesy transportu, disociace a rekombinace excitonů a zejména bimolekulární procesy štěpení excitonů umožňující zvýšení energetické účinnosti solárních článků.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JG - Metallurgy, metal materials<br>JP - Industrial processes and processing

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,877 thou. CZK

 • Public financial support

  7,877 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK