All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Unconventional superconductors under extreme conditions

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202200004

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  22-22322S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nekonvenční supravodiče v extrémních podmínkách

 • Annotation in Czech

  Nedávno objevená supravodivost v téměř magnetické sloučenině UTe2 povzbudila zájem o nekonvenční supravodiče. Zatím publikované výsledky ukazují na vícero supravodivých fází, ale také magnetické uspořádání indukované působením vnějšího magnetického pole a/nebo hydrostatického tlaku. Odhalené podobnosti sloučeniny UTe2 s chováním feromagnetických supravodičů URhGe, UCoGe a UGe2 mohou pomoci k vytvoření sjednocené teorie nekonvenční supravodivosti. Navrhujeme společnou a intenzivní spolupráci experimentátorů (Univerzita Karlova) a teoretiků (Technická univerzita Ostrava) v rozsáhlém zkoumání komplexního fázového diagramu sloučeniny UTe2 a příbuzných sloučenin pomocí doposud nevídané kombinace experimentálního měření a aktuálních teoretických ab initio výpočtů teplotní roztažnosti, magnetostrikce, tepelné kapacity, magnetizace, elastických konstant a elektrického transportu nekonvenčních supravodičů v multiextrémních podmínkách.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BM - Solid-state physics and magnetism

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Aug 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,905 thou. CZK

 • Public financial support

  9,515 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  390 thou. CZK