All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Experimental determination of Be diffusivity in pyroxenes and plagioclase: a new tool for geospeedometry

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-04734S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Experimentální určení difuzivity beryllia v pyroxenech a plagioklasech: nový nástroj pro geospeedometrii

 • Annotation in Czech

  Vulkanické erupce představují důležité riziko pro společnost. Určení časových měřítek přederupčních procesů v aktivních vulkanických systémech je přitom zásadní k porozumění dynamice magmatických krbů a spouštěcích mechanizmů vulkanických erupcí. Informace o časových měřítcích těchto procesů je zapsána v chemické zonalitě zrn magmatických minerálů, odkud může být určena na základě difuzní chronometrie. Předpokladem úspěšné aplikace jakýchkoliv geospeedometrických metod založených na studiu difuze je přitom spolehlivá znalost difuzních koeficientů zájmových prvků, pocházející z experimentálně-petrologického výzkumu. Navrhovaný projekt se zaměří na experimentální studium difuze beryllia v pyroxenech a plagioklasech. Nová měření difuzních koeficientů beryllia umožní studium magmatických procesů probíhajících v řádu hodin a dnů před samotnou vulkanickou erupcí. Nově získané difuzivity budou využity ke studiu difuzních profilů beryllia ve vulkanických horninách eruptovaných vulkánem Cumbre Vieja (La Palma, Volcano Islands) a k určení časových měřítek procesů před a během jeho erupce.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10504 - Mineralogy

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DB - Geology and mineralogy

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  3,413 thou. CZK

 • Public financial support

  3,413 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK