All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Modeling Biologically Active Heteroborane Clusters

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-05083S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Modelování biologicky aktivních heteroboranových klastrů

 • Annotation in Czech

  Výpočetní studie velkých systémů nacházejí zvětšující se využívání v předpovědích a interpretacích experimentů v mnoha oblastech chemie. Účinné výpočetní metody nutné k řešení těchto úkolů, např. molekulová mechanika či semiempirické kvantově-chemické výpočty, nevyhnutelně vyžadují používání aproximací. Parametrizace vzhledem k experimentálním nebo výpočetním datům je tedy zcela zásadní pro poskytnutí smysluplných výsledků. Data pro srovnání jsou široce dostupná pro organické molekuly a biomolekuly, ale v případě borových klastrů prakticky neexistují. Z tohoto hlediska jsou výpočetní studie velkých systémů s borovými klastry velkou výzvou. Pokusíme se zde řešit nedostatek parametrizačních a validačních přístupů pro borové klastry využíváním aproximativních výpočetních metod ve spojení s modelováním biologicky aktivních borových klastrů. Klastry menších rozměrů budou i předmětem experimentů. Bude též testována výkonnost aproximativních metod a pro jejich další používání budou poskytnuta doporučení.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10403 - Physical chemistry

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CF - Physical chemistry and theoretical chemistry

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  5,106 thou. CZK

 • Public financial support

  5,052 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  54 thou. CZK