All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Role of Distinct Types of Social Norms in Improving Conflictual Intergroup Relations

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-06170S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Role různých typů sociálních norem ve zlepšování konfliktních meziskupinových vztahů

 • Annotation in Czech

  V odpovědi na výzvu Spojených národů ke zmírňování nerovností mezi různými společenskými skupinami (Agenda pro udržitelný rozvoj 2030) zkoumá navrhovaný projekt účinné způsoby zlepšování meziskupinových vztahů. Věnuje se vlivu sociálních norem ohledně kontaktu s příslušníky jiných skupin (tzn. meziskupinovému kontaktu ostatních a vnímanou podporu meziskupinového kontaktu ostatními) na předsudky vůči stigmatizovaným skupinám (Romům) a ochotu usmířit se s bývalými nepřáteli v post-konfliktních společnostech (Kosovu). Projekt propojuje poznání z teorií sociálních norem a teorie meziskupinového kontaktu k upřesnění různých pojetí a operacionalizací sociálních norem obecně i konkrétně v oblasti meziskupinových vztahů. 16 studií ve čtyřech tematických částech projektu shromáždí kvalitativní, průřezová a experimentální data za účelem zvýšení validity a zobecnitelnosti vlivu sociálních norem v odlišných meziskupinových kontextech. Aplikovaným cílem projektu je syntetizovat empirická zjištění do návrhu intervencí ke zlepšování meziskupinových vztahů prostřednictvím normativního vlivu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AN - Psychology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Apr 22, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,476 thou. CZK

 • Public financial support

  9,476 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK