All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Role of decoherence in high-order nonlinear optical interactions

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-06369S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Role dekoherence v nelineárních optických interakcích vysokého řádu

 • Annotation in Czech

  Tento projekt je zaměřen na studium vlivu ultrarychlých dekoherenčních jevů indukovaných vícečásticovými procesy během nelineární optické interakce v režimu silného pole. Konkrétně se zaměříme na generaci vysokých harmonických frekvencí ve 2D polovodičích. Experimentální spektra budou porovnána s výsledky teoretického modelování s cílem porozumět jejich mikroskopické podstatě a popsat rozptylové mechanismy, které ovlivňují dynamiku elektronů na časových škálách jednotek femtosekund. Kombinace rezonantních a nerezonantních pulzů s kontrolovaným časovým zpožděním budou aplikovány v experimentech typu excitace a sondování a v novém typu spektrální interferometrie vysokých harmonických frekvencí s attosekundovým časovým rozlišením. Experimentální výsledky budou modelovány a analyzovány pomocí polovodičových Blochových rovnic a nerovnovážných Greenových funkcí. Detailní popis vícečásticových procesů přinese lepší porozumění nelineární optické odezvě studovaných materiálů v režimu silného pole.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BH - Optics, masers and lasers

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,137 thou. CZK

 • Public financial support

  7,137 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK