All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Unraveling the relationship between ambrosia gall midges and their symbionts: neglected model of fungus farming evolution

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-07026S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Odhalení vztahů mezi ambróziovými bejlomorkami a jejich symbionty: přehlížený model evoluce houbového farmaření

 • Annotation in Czech

  Bejlomorky (Cecidomyiidae) patří mezi druhově nejpočetnější skupiny hmyzu. Většina vytváří hálky na rostlinách a je úzce specializovaná. Část představují ambroziové bejlomorky, které pěstují ve svých hálkách houby. Ze skupin hmyzu s vyvinutou fungikulturou jsou ambroziové bejlomorky nejméně prozkoumané. Přechod mezi mykofagií a herbivorií přitom poskytuje unikátní evoluční model pro studium speciace a hostitelské specializace. Pro vysvětlení interakcí mezi ambróziovými bejlomorkami a houbovými symbionty použijeme design kombinující extenzivní terénní sběry a laboratorní experimenty za využití moderních biochemických a molekulárních přístupů (NGS). Komplexní data umožní určit míru specificity vazby na symbionta a intenzitu koevoluce s bejlomorkou, rostlinou, parazitoidy a endosymbionty bejlomorek. Poznání biologie a metabolismu houbových a bakteriálních symbiontů pomůže pochopit nejen povahu interakcí s rostlinou a hmyzem, ale také interakcí mikrobiomu hálky, a potenciálně může přinést nové informace o biotechnologicky významných metabolitech (např. látkách s antibiotickými účinky).

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10618 - Ecology

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EH - Ecology - communities

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Apr 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  11,787 thou. CZK

 • Public financial support

  11,787 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK