All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Impacts of the transition to the manufacturing of electric vehicles in the Czech automotive industry

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-07819S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Dopady přechodu na výrobu elektromobilů v českém automobilovém průmyslu

 • Annotation in Czech

  Základním cílem navrhovaného projektu je identifikace dopadů přechodu od výroby automobilů se spalovacími motory k výrobě automobilů s elektrickými motory (EVs) v českém automobilovém průmyslu s využitím teoreticko-konceptuálních přístupů globálních výrobních sítí a globálních hodnotových řetězců. Tento cíl bude dosažen pomocí analýzy rizik, příležitostí a strategií na podnikové úrovni se zaměřením na nejvíce ohrožené podniky a obory automobilového průmyslu přechodem k výrobě EVs. Projekt zhodnotí dopady přechodu k výrobě EVs na ekonomický rozvoj formou analýzy dopadů na zaměstnanost, mzdy, podnikové daně, reinvestované zisky a místní vazby mezi podniky. Projekt také zhodnotí rozdíly mezi domácími a zahraničními podniky. Metodologie je založena na sběru a analýze dat z dotazníkového šetření 200 podniků s více než 20 zaměstnanci a rozhovorů v 60 podnicích v kombinaci se sběrem a analýzou sekundárních dat.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Apr 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  3,900 thou. CZK

 • Public financial support

  3,900 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK