All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Třebusice - the significant Germanic cemetery from the Roman period in Bohemia

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Main participants

  Národní muzeum

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Třebusice - významné germánské pohřebiště z doby římské v Čechách

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem navrženého projektu je přispět k vyzdvižení historického významu nekropole v Třebusicích jako odrazu symbiózy germánských a římských prvků v archeologických pramenech pro poznání starší doby římské v Čechách. Vzhledem k tomu, že se jedná olokalitu s materiálem prvořadé důležitosti a evropského významu, která nebyla dosud komplexně zpracována a na niž se již desítky let upíná pozornost předních evropských badatelů, lze po jejím důkladném uveřejnění očekávat zásadní a zcela nové poznatky kobjasnění složité kulturní, chronologické a společenské problematiky evropského barbarika v prvních dvou stoletích po Kr.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  BG - Nuclear, atomic and molecular physics, accelerators

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10304 - Nuclear physics<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The main objective of the project he was to contribute to empasizing he historic importance of the necropolis in Toebusice as a reflection of the symbiosis of Germanic and Roman elements in archaeological sources and to point out role in extending our kn

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2002

 • Realization period - end

  Jan 1, 2004

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2005/GA0/GA05GA/U/N/B:7

 • Data delivery date

  Jun 2, 2008

Finance

 • Total approved costs

  950 thou. CZK

 • Public financial support

  950 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK