All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Drug Abuse in the Czech Lands in the Times of Austrian-Hungarian Empire and the Pre-War Czechoslovakia

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-Uherské monarchie a v předválečném Československu

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je analyzovat situaci na předválečné české drogové scéně a vymezit její roli v evropském kontextu. Historie zneužívání drog v České republice a ve východní Evropě je velice málo prozkoumána, třebaže zde má dlouhou tradici. Jeho "moderní" formy" zde byly poprvé zaznamenány již v 19. století v souvislosti s případy opiofagismu. Závislosti na morfinu se v Čechách objevily v posledních dvou desetiletích 19. století. Po 1. světové válce se v Československu začalo šířit zneužívání kokainu. Bylospojeno s mezinárodním obchodem s drogami, který v té době představoval nový fenomén. Obchod probíhal zejména mezi Československem a Německem, jehož farmaceutický průmysl vyráběl kokain pašovaný do většiny zemí Evropy. Odhadovalo se, že v jenom v Prazeužívá kokain na 10 000 lidí. Zejména koncem 20. let se Československo stalo frekventovanou trasou pašování drog z Dálného a Středního východu (Čína, Turecko, Egypt) přes Balkán do Západní Evropy a USA. To si vyžádalo represivní opatření. V Praze

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AB - History

 • CEP - secondary branch

  AO - Sociology, demography

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project analysed the situation on the pre-war Czech drug scene and its role in European context. First part of the project analyses situation before the development of the "modern" forms of drug abuse. The "modern" forms were first noticed in the las

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2006

 • Realization period - end

  Jan 1, 2006

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Data delivery date

  Oct 16, 2007

Finance

 • Total approved costs

  374 thou. CZK

 • Public financial support

  374 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK