All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Effect of surfactants on the multiphase flow dynamics

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  P101-11-0806

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vliv povrchově aktivních látek na proudění ve vícefázových systémech

 • Annotation in Czech

  V projektu bude studován vliv povrchově aktivních látek (surfaktantů) na dvoufázová proudění, se zaměřením zvláště na dvoufázová proudění typu ?bubliny v kapalině? a ?kapky v jiné, nemísitelné kapalině?. Několik vybraných situací, ve kterých vliv surfaktantů nelze popsat pouhou změnou povrchového napětí kapaliny, bude studováno experimentálně. Těmito situacemi jsou (i) tvarové oscilace bubliny/kapky, ať již volně stoupající, nebo zachycené na hrotu kapiláry; experiment bude zaměřen na vliv surfaktantů na frekvenci a dobu útlumu oscilací; (ii) koalescence bublin/kapek, a též jejich přilnutí na pevný povrch; studium se zaměří na dynamiku tenkého filmu, která koalescenci nebo přilnutí brání; (iii) náraz bubliny/kapky na stěnu, s důrazem na pozorovaný jev,kdy surfaktanty potlačují odraz bubliny od stěny a mění též dobu nutnou pro případné přilnutí bubliny/kapky ke stěně. Cílem výzkumu je popsat a objasnit vliv jiných povrchových vlastností, než je povrchové napětí, na dvoufázová proudění.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  BK - Liquid mechanics

 • CEP - secondary branch

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)<br>20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The main contribution is the description of the oscillatory dynamic of bubble and drop, a description of the interaction of a bubble and a solid particles and experimental data on behavior of three-phase contact line after attachment of a bubble to a hydrophobic surface. All project goals were achieved. Publications of project findings are sufficient.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2011

 • Realization period - end

  Dec 31, 2013

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Jun 6, 2013

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP14-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 1, 2014

Finance

 • Total approved costs

  5,794 thou. CZK

 • Public financial support

  5,794 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK