All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Simulation models for assessment of spatial development of cities

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  P104-12-1948

Alternative language

 • Project name in Czech

  Hodnotící simulační modely prostorového utváření měst

 • Annotation in Czech

  Projekt poskytne systematický přehled současného stavu poznání v oboru simulačního modelování použitého na hodnocení prostorového rozvoje měst v České republice a v zahraničí. Přehled bude doplněn několika případovými studiemi, jejichž účelem je detailně analyzovat aplikaci vybraných simulačních modelů na hodnocení prostorového rozvoje měst. V další fázi výzkumného projektu budou jednotlivé simulační modely vyhodnoceny na základě jejich schopnosti: vyhodnocovat relevatní témata prostorového rozvoje měst, zachycovat vlastnosti a procesy v drobném měřítku a jejich dynamiku v čase, zahrnovat "měkké" faktory prostorového rozvoje měst stejně jako zvyšovat kompetence uživatelů simulačních modelů v řízení a plánování prostorového rozvoje měst. Výzkumný projekt by měl být završen identifikací potenciálů a limitů aplikace simulačních modelů v institucionálním kontextu České republiky a navazujícím návrhem metodologie hodnocení prostorového rozvoje měst založené na simulačních modelech.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AP - Municipal, regional and transportation planning

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Methodology proposed by the researcher utilises simulation models in urban spatial development evaluation in the Czech Republic. Declared objectives were met. One result type Jimp, two Jsc articles, two conference proceedings articles and one book summarize the results of research benefitial to sustainable urban development in a international scope. Funds were used in accordance with the rules.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2012

 • Realization period - end

  Nov 24, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Data delivery date

  Jun 28, 2017

Finance

 • Total approved costs

  2,700 thou. CZK

 • Public financial support

  2,700 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK