All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

International division of labor and the competitiveness of Czech economy, regions, and firms

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  P402-11-1712

Alternative language

 • Project name in Czech

  Mezinárodní dělba práce a konkurenceschopnost české ekonomiky, regionů a firem

 • Annotation in Czech

  V první části projektu budou pomocí metod analýzy sítí zkoumány systémy globální a evropské dělby práce pomocí dat o mezinárodním obchodu a ekonomické produkci. Síťové modely založené na sledování párových vzdáleností mezi produkty (dle jejich produkce aexportu zeměmi) a mezi zeměmi (dle jejich specializace na jednotlivé produkty) budou využity k hodnocení struktury a vývoje mezinárodní dělby práce. Poslouží též k indikaci pozice Česka a jednotlivých regionů a jejich srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Tyto výsledky budou ve druhé části navrhovaného výzkumu dále rozvinuty a konfrontovány se skutečnou situací v Česku. Podrobněji budou zkoumány faktory ovlivňující ekonomickou konkurenceschopnost na regionální a lokální úrovni.Nejdříve bude na základěexistujících disagregovaných dat vyhodnocena produkční a exportní struktura a specializace jednotlivých regionů. Poté bude využito unikátních dat z teréního šetření mezi firmami ve vybraných krajích k více kvalitativnímu hodnocení postavení těchto firemv rámci globálních produkčních sítí, jejich rozvojových strategií a vnímání faktorů ovlivňujících jejich podnikání.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  DE - Earth magnetism, geodesy, geography

 • CEP - secondary branch

  AH - Economics

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10508 - Physical geography<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50701 - Cultural and economic geography

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project is well executed. The results are significant and policy relevant. Applied methodologies are appropriate. The authors successfully involved doctoral students into the research under this project. A concept developed within the project (spatial relatedness approach) has wider applications in the fields like biology or archeology. 4 papers published (or accepted) in IF journals.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2011

 • Realization period - end

  Dec 31, 2013

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Jun 12, 2013

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP14-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 1, 2014

Finance

 • Total approved costs

  2,089 thou. CZK

 • Public financial support

  2,089 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK